גיאַנט, גיאַנט בערג, טשעכיש גן עדן
דזשאָאָמלאַ

דזשאָאָמלאַ

צוריק צו שפּיץ